Litteratur om (gamle) georginer i Norge (ikke komplett) 

Ren historisk oversikt
Bille, O. 1959. Våre hageblomsters historie. s. 43-46. Johan Grundt Tanum, Oslo.
 
 
Oversikter (kronologisk etter utgivelsesår) finnes blant annet i:
Nøvik, P. 1909. Norsk havebok, 4de del Blomsterhaven og parken, s. 99-100. Grøndahl & søns forlag, Kristiania
 
Holzhausen, A. (Ef.) 1938. Svenskt Trädgårdslexikon, b.1, s. 337-344. Albert Bonniers Förlag, Stockholm
 
Pedersen, M. 1944. Blomsterhagen. flerårige planter, s. 182-184. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) Oslo
 
Pedersen, A. (Ed.) 1945. Nordisk illustreret Havebrugsleksikon, b.1, s. 401-406. G.E.C. Gads Forlag, København
                       Denne gir den grundigste innføring i slekten Dahlia / georginene!
 
Lund, O. et al. (Ed.) 1960. Norsk Hagebruksleksikon, b.1 s. 199-201. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) Oslo
  
Hay, R. et al. (Ed.) 1982. Norsk hageleksikon. s. 175-180. Forlaget Det Beste, Oslo 
 
 
Artikler (alfabetisk etter forfatter), stort sett fra Norsk Hagetidend og Gartneryrket
Anonym (1892). "Georginer Tom Thumb." Norsk Havetidende 8: 131.
           
Anonym (1958). "Høst i stauderabatten - En samtale med gartnerformann P. Gaarder." Norsk Hagetidend 74(16): 204-205.
                       
Eget avsnitt med overskriften: "Oppbevaring av dahliaknoller (Georgineknoller)" - her er det interessante opplysninger!
 
Bjørnstad, A. (1959). "Virus på Dahlia." Gartneryrket 49(12-13): 209-210.
                        Om 3 forskjellige virus på Dahlia i Norge, bl.a. en liste over tolerante arter som ikke viser tydelige symptomer                         på Dahlia-mosaikkvirus.
 
Conradi, R. R. (1924). "Skalleruds georginer." Norsk Havetidende 40: 197-198.
           
Eidissen, H. (1980). "Georginer fra sør til nord." Norsk Hagetidend 96(2): 56-58.
                       Oversiktsartikkel, ingen sorter er nevnt, gruppeinndeling (etter den gamle tyske inndelingen) 1. enkle, 2. Halvfylte og 3. Fylte georginer.
 
Gran, H. H. (1919). "Mignon--Georginer." Norsk Havetidende 35(3): 33-34.     
 
Gårder, P. (1947). Dahlia : prøvedyrking på Norges Landbrukshøgskole. Institutt for blomsterdyrking, Norges landbrukshøgskole,

                       [skal vel egt. være Gaarder] mange sorter er nevnt...ingen bilder
 
Gaarder, P. (1949). "Dahlia, sortskritikk. en foreløpig orientering fra Veksthusforsøka." Norsk Havetidende 65: 69-72.
           
Gaarder, P. (1958). "Dahlia Sortskritikk fra sommeren 1957." Gartneryrket 48(10): 181-182.
                       En mengde sorter er ramset opp (alfabetisk) med korte karakteristikker
 
Gaarder, P. (1959). "Dahlia sortskritikk for sommeren 1958." Gartneryrket 49(15): 262-265.
                       Lange liste, mange navn!
 
Gaarder, P. (1960). "Dahlia - Sorstkritikk fra sommeren 1959." Gartneryrket 50(8): 126-128.
                       Ca. 1 1/2 side med sortsnavn med kommentarer pluss en liste over navn som "kan unnværes."
 
Gaarder, P. (1960). "Georginer (Dahlia) Stell gjennom året." Norsk Hagetidend 76(6): 135-136.
           
Hildrum, E. (1931). "Georginer (Dahlier) i tekst og bilder." Norsk Havetidende 47: 73-76.
 
Killingstad, A. (1916). "Georginen, en høstens pragtblomst." Norsk Havetidende 32(16): 273-276.
 
Klougart, A. (1970). "Nytt om Dahlia." Norsk Hagetidend 86(4): 110-112.
                       Omtale av noen forhold innen Dahlia, litt historikk, Dahlia fra Guatemala, daglengder, stiklingsformering, fargebilder, bl.a.
                        av Dahliaparken i Bagsværd i Danmark.
 
Kroglund, N. C. and B. Kristiansen (1969). "Dyrking av dahlia." Norsk Hagetidende 85(3): 98-99.
                       Litt om georginer (oversatt fra dansk) - foto av 6 sorter
 
Lønø, K. (1995). "Storfavoritt: Dahlia." Norsk Hagetidend 111(3): 134-137.
                       Om en dame (Eli Sjølie) i Oslo som har høye, gammeldagse georginer, noen er arvestykker, andre er av nyere dato...
                       om dyrking...
 
Schulerud, A. K. (1967). "Deilige Dahlia." Norsk Hagetidend 83(4): 78-79.
                       Kort uoriginal omtale med 6 fargebilder ...
 
Schübeler, F. C. (1859). "Georginen." Budstikken 1: 496-508