Noen aktuelle linker
Det finnes svært mye om georginer / Dahlia på Internett.
 
Sverige har eget Dahlia-selskap her:
 
http://www.svenskdahlia.se/
 
og Danmark her (med gode lenker videre ut i verden):
 
http://www.danskdahlia.dk/ 
 
men hvor er det norske?
 
Se også:
 
http://www.dahlia.se/2010.html
 
http://stanford.edu/group/dahlia_genetics/dahlia_history.htm
 
Vil du virkelig sette deg inn i materien kan følgende avhandling anbefales:
 
http://stanford.edu/group/dahlia_genetics/supplemental/the_alpha_and_omega_of_dahlias.pdf