Georginehagen ved Agder naturmuseum
Vi har over hundre aksesjoner med georginer i kultur. Foreløpig står alle georginene i planteskole. Her blir plantene fortløpende fotografert, sammenlignget og vurdert. Vi regner med at vår permanente georginehage for publikum og klonarkiv vil stå klar til sesongen 2011.