Dyrking av georginer
De store rotknollene må i Norge tas opp hver høst og overvintres frostfritt. Knollene tas gjerne opp etter at første frostnatt har virket på bladene, men før frosten har skadet nederste del av stenglene. Egentlig blir selve knollene bedre jo lengre vi kan ha dem i jorda utendørs med bladverket intakt over bakken. Mange anbefaler å hyppe jord omkring rothalsen når faren for frost nærmer seg. En god herding forhindrer råte under vinterlagringen. Under oppgravningen må røttene skades minst mulig. Det er lurt å "spa" georgineknollene opp med greip. Da faller mye jord av, og resten fjernes forsiktig sammen med skadde knoller. Det er viktig at det er igjen ca. 5-10 cm av stenglene, det er nemlig ved basis av disse de nye skuddene kommer. Knollene tørkes en dags tid, slik at all jord blir tørr og kan ristes av, før de legges i frostfritt vinteropplag. Må ikke overvintres i plastposer. Det blir for tett og knollene kan råtne. På Agder naturmuseum og botaniske hage oppbevarer vi georgineknollene i åpne kasser i et eget rom, med god luftsirkulasjon på omkring 6-8 grader. Et ikke for varmt kjellerrom kan også være idéelt.
 
Georginene vil ha dyp og næringsrik jord med masse sol. Knollene kan plantes ut når faren for nattefrost om våren er over. I Kristiansand gjør vi dette etter 17. mai. Georginer som plantes i næringsrik, god jord, skal kun gjødsles lett til moderat. For mye gjødsel gir sterk vegetativ vekst og mindre blomstring. Plantene vokser fort, og høye sorter bør bindes opp og skjermes for vind. Formering er lettest ved deling av knollene ved opptak om høsten. Pass på at det medfølger noe av den gamle blomsterstilken under delingen.
 
Har du spørsmål om dyrking av georginer kan du ta kontakt med våre gartnere Torill Gjelsvik eller Heideros Udø.