Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Hagenellik (Dianthus Caryophyllus)

Nellikfamilien - Caryophyllaceae

Det eneste som synes sikkert om hagenelliken som kulturplante, er at den er avledet av villformer fra middelhavsområdet. Fylte former er sannsynligvis dyrket i Danmark allerede i middelalderen, kanskje også i Norge på samme tid, siden den er nevnt av Christian Gartner i Trondheim fra 1694 (som en toårig plante). I 1764 ble "smukke Nellike-Planter af adskillige smukke Kouleurer, dobbelte og enkelte om hinanden" avertert for salg i Oslo. Fire år senere skrev Baade at hagenellik var dyrket i hist og her i Trondhjem, i urtepotter som ble tatt inn om vinteren. Og i 1822 gav Priess detaljert anvisning på stiklingsformering av dobbelte nelliker. Schübeler skriver i Viridarium (1885-89) at det ble dyrket en mengde varieteter av denne arten i de sydlige egne av Norge, og at flere "trives her udmærket godt." (Vinterherdige.)

I dag føres hagenellik opp som ettårig utplantingsplante. Den kan kanskje overvintre i de mildeste delene av landet. Omkring 1780 ble det opplyst at nelliken måtte tas inn det første år de er sådd, "men taale siden de fleste aar temmelig vel vore vintre." Dette var i Nordfjord.

Vi har ikke funnet den i dagens hager på Agder, iallfall ikke den "rene" arten, hvis noe slikt finnes. Derimot er det trolig at den kan inngå i hybrider med hagefjærnellik og kanskje stammer noen av dagens fjærnelliker fra slike hybrider. For eksempel er hybriden Dianthus caryophyllus x plumarius 'Anna Boleyn' er nevnt av Tøgersen i praktisk havebog fra 1873 med store, røde, dobbelte blomster.

Hagenellik var mye dyrket på 1700-1800-tallet, også på Agder. Det var en utpregt moteblomst på denne tiden. I Christiansandske Uge-Blade ble "store Hollandske Nelliker" annonsert for salg allerede i 1780. I Arendal ble den samlet inn og presset i 1878.

© Per Arvid Åsen 18.12.02